FLUX, spol s r.o.

FLUXPAM 5

Sofistikované řešení vzniklé na základě skutečných potřeb mzdových účetních.
Intuitivní, přehledný a bezpečný systém.

 

Přednosti mzdového systému FLUXPAM 5:

 • komplexní řešení mzdové problematiky
 • sledování historie položek
 • přepočty do minula za libovolné období
 • zadávání údajů do budoucnosti
 • variabilní a modifikovatelný systém dle potřeb uživatele
 • kontextová víceúrovňová nápověda
 • automatický aktualizační systém

 

Struktura mzdového systému FLUXPAM 5:

Program je rozdělen do tří základních oddělení – osobního oddělení, personálního oddělení (PaM) a mzdového oddělení.
Osobní oddělení a oddělení PaM obsahují základní informace o zaměstnanci a jeho přiznaných mzdových nárocích, s historií na jednotlivých položkách.
Ve mzdovém oddělení se zadávají měsíčně se měnící údaje a probíhá vlastní výpočet mzdy.

 

Systém rozeznává čtyři stavy zaměstnance:

 • aktivní - všichni zaměstnanci, kterým je zpracovávána mzda
 • připravení - noví zaměstnanci, kterým je zadán měsíc nástupu vyšší, než aktuální
 • neaktivní - zaměstnanci, kteří byli po ukončení pracovního poměru zrušeni v osobním oddělení
 • smazaní - zaměstnanci určení ke smazání z databáze

 

Funkcionalita v bodech:

 • zpracování všech typů mezd
 • sledování historie položek
 • možnost šifrování dat
 • přepočty do minula za libovolné období
 • zadávání údajů do budoucna
 • výpočet sociálního a zdravotního pojištění a všech typů daně
 • nadstandardní množství tiskových sestav
 • modifikovatelné tiskové sestavy
 • vlastní vývojové prostředí
 • kompletní podpora národního prostředí
 • výpočet náhrad při pracovní neschopnosti, včetně náhrad nad limit
 • vytváření podkladů a generování Přílohy k žádosti o nemocenské dávky ČSSZ
 • sledování podpůrčí doby v nemoci, včetně podpůrčí doby u důchodců
 • výpočet ztráty na výdělku po dobu pracovní neschopnosti
 • sledování platových postupů a výpočet dalšího platu u zaměstnanců státní správy
 • podpora zapracování služebního zákona (zákon č.234/2014 Sb.) včetně elektronického podávání na portál ISoSS
 • automatický výpočet zákonného pojištění odpovědnosti
 • stanovení povinného podílu osob se ZPS
 • automatický výpočet zákonných srážek včetně exekucí
 • generování statistického šetření Trexima, ISP a dalších statistik, včetně statistiky zdravotnictví a školství
 • sledování nároku, čerpání a zůstatku dovolené
 • poskytování a odvod příspěvků organizace na penzijní připojištění a kapitálové životní pojištění zaměstnance


Program umožňuje:

 • zadávání docházky přímo do kalendáře
 • sledování docházky s přesností na minuty
 • import docházkových dat do mzdového kalendáře
 • odvod srážek složenkami, formátem ČSNF, příkazem k úhradě
 • zasílat elektronické formuláře na ČSSZ přes rozhraní VREP
 • vytváření hromadných příkazů v elektronické podobě
 • výstupy pro daňový portál MF
 • poskytování příspěvků organizace na penzijní a kapitálové životní pojištění zaměstnance
 • tisk zákonných výstupů souvisejících se zpracováním mzdové agendy
 • jednoduché vytváření vlastních sestav, rekapitulací a formulářů s výstupy do MS Office a PDF
 • vytváření kompatibilních médií pro velké množství peněžních ústavů
 • export vybraných mzdových položek do libovolného účetního programu
 • importovat data do mzdových vět pomocí universálního importéru (např. obědy, hodiny přesčasu atd.)
Toogle Left