FLUX,  spol s r.o.

Tento modul je určen uživatelům, kteří zůstávají u ručního vyplňování a podepisování níže uvedených daňových formulářů.
Cílem modulu je usnadnit práci mzdovým účetním i samotnému zaměstnanci (poplatníkovi daně) při vyplňování těchto formulářů.

Modul umožní vytištění formulářů:
- Prohlášení poplatníka daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti (MFin 25 5457 vzor 26), které podepisuje poplatník do 15. února na nadcházející zdaňovací období, případně při nástupu do zaměstnání

- Žádost o roční zúčtování záloh a daňového zvýhodnění (MFin 25 5457/B vzor č. 2) pro poplatníky, kteří žádají o roční zúčtování záloh a daňového zvýhodnění za předchozí zdaňovací období.

Tyto formuláře budou při tisku předvyplněny údaji z karty zaměstnance (např. jméno, bydliště, uplatňované slevy zaměstnance, invalidita, děti pro daňové zvýhodnění atd.). Rozsah údajů pro tisk je uživatelsky definovatelný.
Zvolený formulář je možno tisknout hromadně nebo selektivně pro vybrané zaměstnance.
Vytištěný předvyplněný formulář předá zaměstnavatel zaměstnanci, ten si zkontroluje a doplní údaje a podepsaný formulář vrátí účetní.

Cena modulu Tisk formulářů PPDP je zveřejněna v ceníku pro rok 2022. V případě Vašeho zájmu kontaktujte naše obchodní oddělení.

Aktuálně