Mzdový kalkulátor 2017
Pracovní vztah
Pracovní poměr     Dohoda o pracovní činnosti   Dohoda o provedení práce
          Hrubá
Počítat pojistné Základ Celkem Pojistné Zaměstnanec  Zaměstnavatel
  Platí stát 0   Zdravotní    
  Malý rozsah     Sociální    
  Celkem pojistné    
Způsob zdanění
Základ pro daň-superhrubá  
Záloha daň  
Solidární daň základ   Solidární daň  
Slevy na dani
Zaměstnanec    Slevy na dani celkem    
Student    
Invalidita ZTP-P   Záloha po slevách  
Daňové zvýhodnění 1-6 7-12/2017
1. dítě   Sleva děti  
2. dítě    
Počet 3. a dalších dětí  
  Záloha na daň po uplatnění slev  
Daňový bonus  
  Čistá
© Flux 2017 Náklady zaměstnavatel